Özel Güvenlik Sınavı Test 28


1. Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir?

2. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

3. CCTV’de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?

4. Film dozimetre;

5. Aşağıdaki maddelerden hangisi biyolojik delil değildir?

6. Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

7. Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?

8. Özel güvenlik görevlisine 5188 sayılı yasa ile tanınan yetkiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne isim verilir?

10. Aşağıdaki şıklardan hangisinde arama hukuka aykırı yapılmış sayılır?

11. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “etkili iletişimin” tanımlarından biri değildir?

12. Aşağıdakilerin hangisi toplumsal olaylarda “eylem biçimleri” içerisinde yer alır?

13. Tutanaklarda bulunmayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

14. Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

15. Aşağıdakilerden hangisi acil bakım ünitelerinde doktor ve sağlık ekibi tarafından verilir?

16. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?

17. X-Ray cihazlarında çalışanlar için sağlık emniyeti bakımından aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

19. Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?

20. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın en öncelikli amacıdır?

22. Aynı düşünce ve fikirleri paylaşan, bir amaç birliği içinde olan, eylemlerini bir plan ve program çerçevesinde yürüten, örgütlenmiş aynı zamanda bir lideri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye ne isim verilir ?

23. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ______ denir.

24. Halkla ilişkilerin usûl ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

25. Olay yerinin korunması aşağıdakilerden hangisinin sorumluğundadır ?

26. Piknik ateşini tam söndürmeden piknik yerini terk etmek aşağıdakilerden hangisine girer?

27. Meşhut suç aşağıdakilerden hangisidir?

28. 5188 sayılı yasaya göre; kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ______ yapılır.

29. Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistemlere;

30. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı yaptığı aramadır?

31. Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisinde bulunan kişi tiplerindendir?

32. Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

33. Koruma amirinin görevleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

34. Olay yerini inceleme, delilleri tespit ve toplama ve muhafaza altına alma, delil ve bulgular üzerinde ön inceleme yapma yetki ve sorumluluğu olan ekip aşağıdakilerden hangisidir?

35. Tavırlarımız, mimiklerimiz, jestlerimiz ve tutumlarımızla yapılan iletişime ne ad verilir?

36. Elektrik yangınında ilk yapmamız gereken nedir?

37. Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?

38. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?

39. Yangın detektörleri aşağıdakilerden hangilerine karşı duyarlı çalışırlar?

40. Kapı detektörlerinden geçmek için sıra bekleyen şahıslar kaç metre mesafeden durdurularak kontrole alınırlar?

41. ________ aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli olan belgedir.

42. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

43. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına doğru akmasına ne denir?

44. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları başlatma usullerindendir?

45. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

46. Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında; ________ görevli ve yetkilidir.

47. Toplumsal olaylarda gruba karşı “Biz buradayız ve güçlüyüz” imajı verilmesi metoduna ne isim verilir?

48. Olaya el koyan veya olay yerine ilk gelen kişi veya ekibe _______ denir.

49. Aşağıdaki şahıslardan hangisinin suç ehliyeti yoktur ve yakalanamaz?

50. Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişimin önündeki engellerden değildir?

51. Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?

52. İlk yardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

53. Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?

54. Kişileri madde kullanma alışkanlığına götüren en önemli nedenler aşağıdakilerden hangisidir?

55. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

56. Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ________ mahiyettedir.

57. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi sonlandıran nedenlerden biridir?

58. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumlarda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?

59. Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?

60. ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

61. Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

62. Hasta/yaralının soluk yolunda tam tıkanma varsa hangisi uygulanır?

63. Güvenlik kuvvetleri toplumsal olaylarda aşağıdaki alet, araç ve gereçlerden hangisini kullanmaz?

64. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerindendir?

65. Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre TV Sistem (CCTV) ekipmanlarından değildir?

66. Maddenin tamamının bir anda yanması aşağıdakilerden hangisidir?

67. Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

68. Gerçek ve _______ ait yaşam hakkı, mülkiyet, _______ ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini ________ mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ÖZEL GÜVENLİK denir.

69. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi veya özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi özelliğe göre olur?

70. Aşağıdakilerden hangisinde iletişimin öğeleri doğru olarak sıralanmıştır?

71. Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?

72. Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?

73. Olay yerinde bulunan ve olay- fail - mağdur ilişkisini ispata yarayan her materyale ________ denir.

74. Ağızdan ağza suni solunum sırasında nefes verirken hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

75. Adlî aramaya _______ verme yetkisi _______ .

76. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme arama emri vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

77. Kurum içi iletişimde dikkat edilecek usul ve davranışlardan olmayan davranış, aşağıdakilerden hangisidir?

78. Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi bir yanma çeşidi değildir?

80. Aramalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

81. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

82. Aşağıdakilerin hangisi topluluğu yönlendirme usullerindendir?

83. Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?

84. Suç öncesi yapılan her türlü aramaya ne ad verilir?

85. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?

86. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin işlerinden değildir?

87. Aşağıdaki makamlardan hangileri özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir?

88. Suç ve suç unsurlarını, şahısların üzerinden veya araçlarından arındırılması amacıyla kurulan noktaya ne denir?

89. Özel güvenlik görevlilerinde çalışma izni hangi şartlarda iptal edilir?

90. Korumayla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

91. Lenslerde yapılabilecek görüntü ayarları hangileridir?

I -Odak uzaklığı (Zoom)
II-Netlik ayarı (Focus)
III-Anahtarlama ayarı (Switcher)
IV-Işık hassasiyeti (İris)

92. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

93. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım ve acil bakım arasındaki farklardan değildir?

94. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda panik nedenlerinden değildir?

95. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?

96. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikçinin özelliklerinden biri değildir?

97. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca yürütülen, tıbbi amaçlar için imal edilen yeşil ve kırmızı reçete ile satılan sentetik uyuşturucular hangileridir?

98. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?

99. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak şartlardan değildir?

100. Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerden değildir?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...