Özel Güvenlik Sınavı Test 17


1. Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

2. Metal detektörler hangi esasa göre çalışırlar?

3. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

4. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının idarî amiri kimdir?

5. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?

6. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?

7. Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?

8. Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

10. ‘Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delilleri koruma’ görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

11. Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?

12. İl sınırları içinde faaliyet gösteren özel güvenlik görevlisinin adli yönden amiri hangisi olamaz?

13. Aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz?

14. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

15. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

16. Alan korumasında kullanılmayan malzeme hangisidir?

17. Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?

18. 5188 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makamlar tarafından denetlenir?

19. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?

21. Hararet veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecedeısı meydana getirebilen katı, sıvı, gaz haldeki tüm kimyasal bileşim veya karışımlara ne denir?

22. Aşağıdakilerin hangisi toz halinde bulunan uyuşturucu maddelerdendir?

23. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

24. Suni solunum ne zamana kadar yapılır

25. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

26. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

27. Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

28. Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?

29. Temel hak ve hürriyetler ;

30. Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?

31. İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

32. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

33. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?

34. Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?

35. Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?

36. Saniyeli fitil içerisindeki siyah toz madde nedir?

37. Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?

38. Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünen kırık türü aşağıdakilerden hangisidir?

39. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında işlenen bir suçun failini yakalaması hangi görevleri içerisinde yer alır?

40. İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

41. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?

42. X-Ray cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?

43. Geçici veya acil hallerde, komisyon kararı alınmaksızın vali, özel güvenlik izni verebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?

44. 5188 Sayılı Yasaya göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunda görev almaz?

45. Motivasyonla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

46. ‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.’ Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

47. Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?

48. ‘Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur’ Bu açıklama hangisinin görevlerindendir?

49. Aşağıdaki koruma şekillerinden hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?

50. Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?

51. Enerji artışı ve canlılık, karşı cinse yakınlık hissi, algılamada artma ve halüsinasyonlara sebep olan, günümüzde ‘moda uyuşturucu’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu aşağıdakilerden hangisidir?

52. Sara (epilepsi) krizi geçiren kişiye ne yapılmalıdır?

53. Kalbin her kasılmasında, atardamarlar içine atılan kanın atardamarları genişletip boşaltması sonucu duyulan ritmik vuruşlara ne ad verilir?

54. Aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal delillerdendir?

55. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?

56. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alır?

57. Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

58. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

59. İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

60. Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

61. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır?

62. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

63. Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?

64. Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?

65. Bak-hisset-dinle yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

66. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

67. Meşhut cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

68. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir2. Uyarı hemen anında verilmelidir3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdırEleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

69. El detektörü hangi tip malzemeye karşı hassastır?

70. Görevli olduğu bölgede suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek, lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere dolaşarak vazife gören görevlilere _____ denir.

71. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?

72. Kalabalığın denetimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

73. Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?

74. Saat yöntemiyle (3) yönünden gelen bir saldırıdan hangi yöne kaçış olmalıdır?

75. İlk yardımın öncelikli amaçları hangisidir?

76. Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?

77. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?

78. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri inceleme ekibinin görevlerinden değildir?

79. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

80. Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

81. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

82. Özel güvenlik görevlisi ‘Hayvanları Koruma Derneğine’ üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

83. ‘Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

84. Onaylanmış bir giriş veya çıkış işleminde sadece bir şahsın geçişine izin veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

85. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

86. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

87. Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

88. Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?

89. Bulgu ve delil kavramları ile ilgili doğru olan ifade hangisidir?

90. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

91. I X ışınları bölümü
II Ekran
III Soğutma bölümü
IV Kontrol paneli
Yukarıdakilerden hangileri X-ray sisteminin bölümlerindendir?

92. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında, yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?

93. Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına ne denir?

94. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?

95. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?

96. ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?

97. Küçük dolaşım ne demektir ?

98. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetleri açısından olayın özelliklerinden değildir?

99. Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?

100. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...