Özel Güvenlik Sınavı Test 14


1. ‘Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki’ cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

2. 4 kameradaki görüntüleri tek bir monitörde (ekrandizleme imkânı veren cihaz hangisidir?

3. Suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz?

4. Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi grup kavramına örnek olarak verilebilir?

6. Koruma görevinde tehlike anında sırası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

7. Bir hukuki ihtilafı çözmeye veya suç fiilini ispata yarayan, elde ediliş şekli hukuk tarafından yasaklanmamış şeye …………………. denir.

8. Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?

10. Noktalı yerlere uygun olanı yazınız. Her delil bir ………….. olabildiği halde her …………. bir ……………… değildir.

11. Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

12. Hasta veya yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

13. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerinden değildir?

15. Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

16. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılarının kullandıkları kimyasal uçuculardan değildir?

17. Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma çeşitleri hangisidir?

18. Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

19. I Zorunluluk unsuruII Denge unsuruIII Kanunilik unsuruYukarıda 3 başlık altında toplanan ilkeler, hangi yetki kullanımının unsurlarıdır?

20. ÖGG’si suç şüphesi gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

21. Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır?

22. Aşağıdakilerden hangileri etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?

23. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

25. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden biri değildir?

27. Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

28. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?

29. Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?I Dernek kurmaII Siyasi parti üyeliğiIII Sendika üyeliğiIV GrevV Hak arama hürriyeti

30. ‘Hukuka aykırı arama…………….ve ele geçirilenler…………….’ Cümledeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

31. Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

32. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

33. Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

34. Maçlarda hakem koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

35. En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

36. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazı ve kapı detektörü ile yapılan güvenlik kontrolü kapsamındadır?

37. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?

39. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişimin göstergesi değildir?

40. Kapalı devre televizyon sistemi kullanılan bir işletmede kameranın netlik ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

41. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

42. Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı saat yönünde kaçı gösterir?

43. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?

44. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

45. Olay ve olay yerinin öğrenilmesi ile en kısa sürede olay yerine gelen ve olaya müdahale eden ekibe …………….. denir.

46. Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

47. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre ‘Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak alışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir’ (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

48. İntihar saldırılarında saldırganın tespitinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

49. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin tarifi içinde yer alır?

50. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

51. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

52. ‘Dağılıyor görünüp tekrar toplanma’ aşağıdaki hususlardan hangisini kapsar?

53. Nabız en sık hangi bölgeden alınır?

54. Aşağıda bulunan şıklardan hangisi adli amaçlı yakalama kapsamına girmemektedir?

55. Aşağıdakilerden hangisi ‘Biyometrik’ sistemdir?

56. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğeleri arasında bulunmaz?

57. Hangisi kapalı devre TV sistemi kayıt tipi değildir?

58. Bir kişinin herkes tarafından geçici olarak yakalanabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekir?

59. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?

60. Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

61. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?

62. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?

63. Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan 5 temel duyudan biri değildir?

64. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

65. Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarındandır?

66. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

67. Uyuşturucu ile mücadele yollarından en etkili yöntem hangisidir?

68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

69. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

70. Aşağıdakilerden hangisi şahıs kontrolünde kullanılan cihaz değildir?

71. Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

72. Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri, kışkırtıcı ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

73. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?

74. Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?

75. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?

76. Hangisi refakat koruması olarak adlandırılmıştır?

77. Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

78. Toplu kuvvet olarak müdahale edilen olaylarda zor kullanmanın derecesini kim tayin eder?

79. Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için kontrol edilecek personel, detektörlerden en az ne kadar mesafe ara ile geçirilmelidir?

80. ‘Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir’ cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

81. Aşağıda sıralanan yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisi kapsamında değildir?

82. ‘Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur’. Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin görevlerindendir?

83. Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?

84. El detektörlerinin güvenilir bir ölçüm yaptığı nasıl test edilir?

85. Afyon sakızının elde edildiği bitki hangisidir?

86. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

87. Kaynağı ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişime ne denir?

88. Çevre güvenliğinde aşağıdakilerden hangi algılama sistemi kullanılmaz?

89. Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denilmektedir?

90. Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?

91. Resmi kıyafetle çalışan özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

92. Copla vuruşlarda hedef seçimi ile vuruş yeri neresi olmalıdır?

93. Aşağıdakilerden hangisi dozimetrenin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardır?

94. Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?

95. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

96. Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır?

97. Aşağıdakilerden hangisi koruma planında yer alır?

98. İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel ya da dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir?

99. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal olaya ne denir?

100. Aşağıdakilerden hangisi temastan doğan izlerdendir?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...