Özel Güvenlik Sınavı Test 08


1. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

3. Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?

4. Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir?

6. Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?

8. Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz?

9. “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir.” Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?

11. İlk ekibin olay yerinde yapmış olduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

13. Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

14. Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?

15. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?

16. Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

17. Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

18. Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden, düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?

19. Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?

20. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir?

21. CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

22. Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?

23. Dozimetrenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

24. Güvenlik kontrolü esnasında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

25. Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?I 5188 Sayılı Yasada açıkça yazılmıştırII Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadırIII 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda bulunmaktadırIV Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünde bulunmaktadırV 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunda bulunmaktadır

26. Not alma nedir?

27. Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?

28. Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde ilk müdahale edilmesi gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

29. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne denir?

30. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?

31. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

32. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?

33. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?

35. İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez?

36. Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?

37. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülmez?

38. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

39. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

40. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

41. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

42. Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?

43. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

44. Sağlıklı bir iletişimin olabilmesi için aşağıdaki öğelerden hangisinin olması gerekir?

45. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?

46. Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?

47. Devriye hizmeti nerelerde yapılır?

48. İnsanlarda değişmeyen nitelikler aşağıdakilerden hangisidir?

49. Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?

50. 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?

51. Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve eylem yapan topluluk ne tür bir topluluktur?

52. Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

53. Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

54. Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?

55. Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?

56. Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?

57. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz?

58. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?

59. Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?

60. Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

61. Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

62. Meşru cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

63. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

64. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 Sayılı Kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

65. Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?

66. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?

67. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?

68. Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışırlar?

69. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?

70. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini ÖGG tanzim edemez?

71. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

72. Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?

73. Normal vücut sıcaklığı kaç derecedir?

74. Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?

75. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?

76. Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?

77. “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

78. Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

79. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?

80. Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?

81. Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

82. Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

83. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

84. Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?

85. Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar?

86. Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?

87. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

88. Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

89. El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?

90. Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

91. Aşağıdakilerden hangisi aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

92. Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?

93. Saldırı esnasında korunan kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?

94. Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

95. 5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?I İçişleri BakanlığıII Özel güvenlik eğitim kurumlarıIII ÜniversitelerIV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarV Özel hocalar

96. Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

97. Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?

98. Kimyasal maddelerle (asit, baz, benzin vb. gibi) zehirlenmelerde ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

99. Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

100. Kamu kolluğu, suç şüphesi üzerine şartları da varsa ÖGG’ni arayabilir mi?

This is more feedback!
This is the feedback!
feedback!
Test Süreniz:
Kalan Süreniz:


Sayfanin Basina Gitmek Için Tiklayiniz...