Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Test 02

Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Test 02


1. Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?

a) İlk ekip olabilirler
b) Tanıkların ifadelerini alır
c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder
d) Genel kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verir
e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin vermez
2. CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü bir ekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?

a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera
3. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?

a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
c) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
d) Her zaman aynı oranda atılmalıdır
e) Hepsi
4. İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 110-155-112
b) 187-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-112-110
5. İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru Sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın
6. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

a) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır
b) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır
c) VIP oto sürücüsü VIP’in kapısını açar
d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır
e) Hiçbiri
7. Aşağıdakilerden hangisi kolluk çeşitlerinden değildir?

a) Genel kolluk
b) Özel kolluk
c) Adli kolluk
d) Geçici kolluk
e) Hiçbirisi
8. Caydırıcı amaçlı devriye nasıl yapılır?

a) Üniformalı olarak
b) Bağırarak
c) Sivil olarak
d) Cop sallayarak
e) Oturarak
9. Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?

a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur
10. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere
11. Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?

a) Hareket detektörleri
b) Metal detektörler
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
12. Aşağıdakilerden hangisi copun tanımına uymaz?

a) Saldırı silahıdır
b) Savunma silahıdır
c) Püskürtme silahıdır
d) Dağıtma silahıdır
e) Hiçbiri
13. “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
14. Aşağıdakilerden hangisi bombanın ana unsurlarından değildir?

a) Kablo-Bant
b) Parça etkisi için konulan malzemeler
c) Anahtar sistemi
d) Kamufle malzemeleri
e) Dış kap ve akım kaynağı
15. Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?

a) Kişinin karşısındakini yanlış anlaması
b) Bireyin aynı statüde çalışan başka bir kişi ile fikir çatışması yaşaması
c) Bireyin aynı anda farklı şeylere ihtiyaç duyması
d) Kişinin karşısındaki konuşmacının fikirlerini benimsememesi
e) Kişinin sürekli olarak kendini motive etmesi
16. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
17. Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

a) Belirgin sakatlıklar
b) Yapılan makyajlar
c) Kekemelik, pelteklik
d) Sağırlık, dilsizlik
e) Ameliyat izleri
18. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemine ait değildir?

a) Beyin
b) Beyincik
c) Kalp
d) Omurilik
e) Omurilik soğanı
19. Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?

a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Öncü istihbarat çalışması
c) Temel koruma prensipleri
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri
20. ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
21. “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?

a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı
22. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
23. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?

a) Suçları önlemek
b) Can ve mal emniyetini sağlamak
c) Kamu düzenini sağlamak
d) Olaylara müdahale etmek
e) Devriye görevine motive olmak
24. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?

a) Kolluk kuvvetli binaları
b) Hastaneler
c) Bakanlık binaları
d) Parklar
e) Valilik binaları
25. Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür
26. Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?

a) Kişiler arası iletişim
b) Grup iletişimi
c) Örgüt-içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Kişi içi iletişim
27. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
28. Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Görev yeri ve güzergâhı
d) Mahkemeler
e) Hepsi
29. Aşağıdaki elektronik güvenlik sistemlerinden hangisinin hassasiyetini ayarlamakla manyetik alan şiddetini değiştirebiliriz?

a) X-Ray cihazı
b) El detektörü
c) CCTV
d) CACS
e) Işın detektörü
30. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
31. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır
32. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Radyo
b) Gazete
c) Mektup
d) Dergi
e) Televizyon
33. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
34. 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama” yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?

a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri
35. Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek
36. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma
b) Diyalog kurma
c) Sempatik olma
d) Provokasyona gelmeme
e) Hiçbiri
37. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk ve genel kolluğun ortak özelliklerinden değildir?

a) Vatanına, milletine ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olmalıdır
b) Amir ve üstlerine karşı itaatkâr olmalıdır
c) Anlayışlı ve disiplinli olmalıdır
d) Tavır ve hareketlerinde ciddi olmamalıdır
e) Meslek ciddiyetini korumalıdır
38. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Maktul
b) Hava şartları
c) Basın mensupları
d) Fırsatçılar
e) Meraklı kalabalık
39. Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?

a) İletişim
b) Motivasyon
c) Sempati
d) Dinleme
e) Empati
40. Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

a) Adli arama
b) Zapt etme
c) Güvenlik noktası oluşturma
d) Önleme araması
e) El koyma
41. Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı
42. Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CCTV
b) CACS
c) PIR
d) Turnike/PDKS
e) Hiçbiri
43. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar
44. Aşağıdakilerin hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?

a) Orantılılık unsuru
b) Kanunilik unsuru
c) Silah unsure
d) Zorunluluk unsuru
e) Hepsi
45. Şüpheli ile görüşme sırasında güvenlik görevlisinin herhangi bir hamleye karşı koyabilmesi için gereken 2 metrelik tampon bölgenin adı nedir?

a) Tehlikeli bölge
b) Hamle mesafesi
c) Tepkisel bölge
d) Refleks arası
e) Tehdit bölgesi
46. Aşağıdaki yerlerden hangisi ÖGG’nin görev alanı değildir?

a) ÖGG’nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
b) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilen yer
c) ÖGG’nin korumakla sorumlu olduğu alan
d) Nakil görevi yapan ÖGG’nin görev yeri ile naklin yapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konser alanı
47. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

a) Amaç birliği
b) Örgütlenme
c) Tesadüfen karşılaşma
d) Lider bulunması
e) Düşünce ve fikir birliği
48. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyeti sağlamak
e) Hepsi
49. Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8
50. X-RAY cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deri ile kaplanmış nesneler
b) Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
c) Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
d) Nemli bezlere sarılmış nesneler
e) Branda ile ambalajlanmış nesneler
51. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik
52. Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam parçaları
b) Demir parçaları
c) Gazete kâğıtları
d) Çiviler
e) Taş parçaları
53. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
b) Zorla aranır
c) İçeri alınır
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
54. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda
55. 5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri
56. Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir?

a) Kelimeler
b) Sözcüklerin nasıl söylendiği
c) Ses tonu
d) Duyguların ifadesi
e) Yüz ve beden hareketleri
57. Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?

a) Hemen yaralılara müdahale etmek
b) Yaralıları sakinleştirmek
c) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak
d) Çevreden yardım istemek
e) Yaralıları taşımak
58. Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?

a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri
59. Aşağıdakilerden hangisi bir eylem başlatma şekillerinden değildir?

a) Bazı maddeleri fırlatmak
b) Sözlü ve yazılı tahrik
c) Küfür ve hakaret
d) Kişileri sakinleştirmek
e) Silah ve patlayıcı madde kullanmak
60. Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzu aşağıdakilerin hangisidir?

a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde
61. Olay yeri incelemenin en önemli amacı; _________ - _________ - _________ arasındaki üçgeni (ilişkiyi) kuracak maddi delilleri ortaya çıkarmaktır.

a) Polis-Hâkim-Savcı
b) Sanık-Polis-Olay yeri
c) Olay-Fail-Mağdur
d) Mağdur-Olay yeri-Fail
e) Mağdur-Olay yeri-Maktul
62. Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime _______ denir.

a) Kişi içi iletişim
b) Kişiler arası iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Çatışmalı iletişim
63. Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?

a) Nabız alınamaz
b) Nefes alamaz
c) Acı çeker ellerini boynuna götürür
d) Konuşamaz
e) Rengi morarmıştır
64. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

a) İl emniyet müdürlüğü yetkilisi
b) İl jandarma komutanlığı yetkilisi
c) İçişleri Bakanlığı yetkilisi
d) Sanayi odası başkanlığı yetkilisi
e) Ticaret odası başkanlığı yetkilisi
65. Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emir verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın
66. “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ______ denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik
b) Duygu
c) Motivasyon
d) Öfke
e) Heyecan
67. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?

a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi
68. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?

a) Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir
b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir
c) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir
d) Olay yerinde görevli polis ekibidir
e) Hepsi
69. Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?

a) 90
b) 180
c) 360
d) 120
e) 72
70. “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Etkileşim
b) Öğretim
c) Öğrenim
d) İletim
e) İletişim
71. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

a) Adli zapt etme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi
72. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılmaz?

a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda
73. “değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez, tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Kimyasal deliller
b) Fiziksel deliller
c) Suçta kullanılan aletler
d) Parmak izi
e) İz deliller
74. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama
II- Kimlik tespiti
III-Konut aramas
ıIV- Yakalama
V- Üst ve eşya araması
VI- Kimlik sorma

a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI
75. Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?

a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil
76. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun ________ dir

a) Profesyonelliğidir
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) İnisiyatif kullanmasıdır
77. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak
78. Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişinin dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Hak arama hürriyeti
d) Konut hakkı
e) Kişi hürriyeti ve güvenliği
79. Toplu düzenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) Çember düzeni
b) Kama düzeni
c) Hat düzeni
d) Karma düzen
e) Hiçbiri
80. Özel güvenlik personeli, genel kolluğun görevli ve yetkili olduğu bir olayla karşılaştığında;

a) Suçüstü hükümleri çerçevesinde olaya el koyar
b) Genel kolluğa haber verir
c) Olay yerini ve delilleri korur
d) Genel kolluk olaya el koyduktan sonra ona teslim eder
e) Hepsi
81. “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
82. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?

a) Görevli oldukları sürede ve görev alanlarında
b) Kırsal alanlarda
c) Polisin olmadığı her yerde
d) Güvenlik görevlisi oldukları zaman her yerde
e) Hepsi
83. Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

a) Havadan daha hafiftir
b) Patlayıcı özelliğe sahiptir
c) Havadan ağırdır
d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur
e) Hiçbiri
84. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

a) Devam eden olaya müdahale etmek
b) Sanık ve tanıkları belirlemek
c) Olay yerini şeritle çevirmek
d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
e) Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
85. Önemli kişinin yürüdüğü istikamet koruma elamanları tarafından saat yöntemine göre kaç kabul edilir?

a) 6
b) 9
c) 12
d) 1
e) 3
86. İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

a) Ebeveyn / Yetişkin
b) Ebeveyn / Çocuk
c) Yetişkin / Yetişkin
d) Yetişkin / Çocuk
e) Ebeveyn / Ebeveyn
87. Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Soruşturma sorumlusu
d) Emniyet müdürü
e) Birim amiri
88. Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?

a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zapt etme
89. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır
b) Çevresi ile ilgili olmalıdır
c) İyi iletişim kurmalıdır
d) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır
e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır
90. Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

a) Oksijen taşımak
b) Vücut sıcaklığını ayarlamak
c) Besin maddelerini taşımak
d) Solunumu sağlamak
e) Dokulardan toksik maddeleri almak
91. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

a) Kıl
b) Silah
c) Boyalar
d) Diş izleri
e) Hiçbiri
92. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?

a) Önyargılı olmak
b) Konuşmacıya bakmak
c) Sözünü bölmemek
d) Empatik dinleme yapmak
e) Hiçbiri
93. Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kağıt para
b) Kan
c) Disket
d) Boş kovan
e) Kıl
94. “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
b) Ad takmak, alay etmek
c) Yorumlamak, tanı koymak
d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
e) Sınamak, sorguya çekmek
95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik devriyesinin görevlerinden değildir?

a) Adli görevler
b) Koruyucu görevler
c) Dış görevler
d) Önleyici görevler
e) Yardımcı görevler
96. Kanuni yetkiler çerçevesinde yakalamak devriyenin hangi görevlerine girer?

a) Yardım görevi
b) Önleyici görevi
c) Koruma görevi
d) Adli görev
e) Bastırıcı görevi
97. 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ________ yapılır.

a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zapt etme
98. Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 60
b) 45
c) 90
d) 100
e) 150
99. Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine _________ denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

a) Enformasyon
b) Bildirişim
c) İletişim
d) Komünikasyon
e) Hiçbiri
100. Aşağıda belirtilen teçhizatlardan hangisi devriye görevlisinin standart teçhizatlarından değildir?

a) El telsizi
b) El feneri
c) Not defteri ve kalem
d) Cep telefonu
e) Kelepçe
101. Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu
b) Horoz
c) Gez
d) İcra yayı
e) Tetik
102. Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir
b) Çekirdeğe yön verir
c) Barutun ateşlemesini sağlar
d) Barutun nemlenmesini önler
e) Fişeğe yön verir
103. Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen
b) Gez- arpacık
c) Namlu
d) Sürgü
e) Şarjör
104. Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ______ atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de _______ denir.

a) Fişek yatağı-namlu
b) Namlu -hazne
c) Fişek yatağı- hazne
d) Hazne-şarjör
e) Rampa-fişek yatağı
105. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Sivil silahlar
d) Ezici silahlar
e) Harp silahları
106. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabze
b) Namlu
c) Sürgü
d) Harbi
e) Horoz
107. Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

a) 20 yaş - 5 yıl
b) 21 yaş - 5 yıl
c) 23 yaş - 5 yıl
d) 21 yaş - 6 yıl
e) 18 yaş - 5 yıl
108. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

a) Gövde
b) Sürgü
c) Kabze
d) Hazne
e) Nişan tertibatı
109. Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?

a) 3 günlük bakım
b) Haftalık bakım
c) Atış öncesi bakım
d) Atış sonrası bakım
e) Hepsi
110. İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez ?

a) Yakın atış
b) Uzak atış
c) Bitişik - Yakın atış
d) Bitişik atış
e) Hiçbiri
111. Silahlarda tırnak ne işe yarar?

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
b) Tabancanın monte edilmesine
c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye
d) Kapsülü ateşlemeye
e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye
112. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir
b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar
c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar
d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır
e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır
113. Aşağıdakilerden hangileri ateşli silahların tasniflenmesine girmez?

a) Ağır ateşli
b) Hafif ateşli
c) Uzun namlulu
d) Otomatik
e) Nükleer Silahlar
114. Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza
b) Gövde
c) Şarjör yuvası
d) Tutma kolu
e) El kundağı
115. Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
116. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar ________ dur?

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
117. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık
b) İhmal
c) Kendine aşırı güven
d) Bilinçsizlik
e) Hepsi
118. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması
b) Sinir sistemini etkilemesi
c) Yakıcı olması
d) Boğucu olması
e) Göz yaşartıcı olması
119. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Çekirdeğin ağırlığı
b) Havanın yoğunluğu
c) Rüzgâr
d) Atıcının uzmanlığı
e) Havanın ısısı
120. Hangisi bakım aracı değildir?

a) Bakır telli ve kıl telli fırça
b) Temizlik bezi
c) Harbi
d) Koruyucu yağ
e) Hatve
121. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

a) Namlu
b) Tetik
c) Horoz
d) Emniyet mandalı
e) Hiçbiri
122. Namlu içindeki karşılıklı iki set arsında kalan mesafeye _____ denir?

a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hatve
e) Rayyür
123. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

a) Şarjör gövdesi
b) Şarjör kapağı
c) Şarjör yayı
d) Şarjör kapak kilidi
e) Şarjör iğnesi
124. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?

a) Silah dolduruş yapamaz
b) Silah kilitlenir
c) Silah emniyete alınamaz
d) Fişek ateşlenemez
e) Kovan dışarı atılamaz
125. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...