Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Test 01

Özel Güvenlik Yenileme Sınavı Test 01


1. Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar
2. ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma
3. Özel güvenlik eğitim kurumlarının faaliyette bulunması hangi bakanlığın iznine tabidir?

a) Milli Savunma Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Eğitim Bakanlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı
4. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG ‘lerinin yetkilerinden değildir?

a) Durdurma
b) Kimlik sorma
c) Yangında imdat isteğinde konuta girme
d) Her türlü arama
e) Görev alanında hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama
5. Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan kişilere kim tarafından ne kadar süreyle çalışma izni verilir?

a) Emniyet müdürlüğünce -5 yıl
b) Emniyet müdürlüğünce - ömür boyu
c) Valilikçe - 1 yıl
d) Valilikçe -5 yıl
e) İçişleri Bakanlığınca- 5 yıl
6. Kişilerin çantalarının, eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan düşük radyasyonla çalışan cihaza _____ denir.Yukarıdaki tanımlamada noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Metal detektör
b) El detektörü
c) X-ray cihazı
d) Kontrol paneli
e) Hiçbiri
7. Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ______ mahiyettedir.

a) Tamamlayıcı
b) Belirleyici
c) Eksik
d) Artan
e) Hiçbiri
8. 5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre özel güvenlikçilerin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?

a) Gizli denetim
b) Tarama
c) Yakalama
d) Arama
e) Güvenlik kontrolü
9. Güvenlik kontrolleri hangi emir veya karar ile yapılır?

a) Savcının yazılı veya sözlü emri
b) Hakim kararı
c) Kolluk Kuvvetlerinin kararı
d) Özel güvenlik amirinin emri
e) Adli arama olmadığından emir veya karara gerek duyulmaz
10. Özel güvenlik personelinin görev alanı neresidir?

a) Görevli bulundukları yer ile sınırlıdır
b) Sivil iken her yerdir
c) Üniformalı olduğu zamanlarda her yerdir
d) Görevli bulundukları yerden ikametine kadar olan yer ile sınırlıdır
e) Hiçbiri
11. Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir ?

a) Suçluyu yakalamak
b) Suçlunun kaçmasını engellemek
c) Suçlunun suça devam etmesini engellemek
d) Suç aletini ele geçirmek
e) Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
12. Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilk yardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır
b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
c) Normal nefes almaya gayret edilir
d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür
e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
13. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?

a) Gaz filtresi
b) Gaz süzgeci
c) Gaz maskesi
d) Koruyucu başlık
e) Kask
14. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ______ denir.

a) Gözetleme noktaları
b) Boğma noktaları
c) Durma noktaları
d) Mola noktaları
e) Keşif noktaları
15. Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?

a) Muhtemel tehlikenin varlığı
b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
16. Kaza, felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?

a) Acil yardım
b) Kurtarma
c) İlkyardım
d) Acil tedavi
e) Tedavi
17. İlkyardımın ABC’si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
18. Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Aşırı göz kırpma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Gözlerini açmada zorlanma
e) Hepsi
19. Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
20. Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a) Boya ve vernik atölyeleri
b) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları
c) Kömür depolama yerleri
d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları
e) Hava alanları uçak hangarları
21. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden birisidir?

a) Konuşmacının sözünü keser
b) Sürekli göz teması kurar
c) Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır
d) Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati kuramaz
e) Sürekli tavsiye verir
22. Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?

a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama
b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma
c) Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılama
d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma
e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa iletme
23. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar
b) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse memura karşı suç işlenmiş olur
c) Görevi sırasında dokunulmazlıkları vardır
d) ÖGG’ye karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memuruna karşı suç işlemiş sayılır
e) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla memur gibi yargılanır
24. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?

a) 2495 Sayılı Yasa
b) 2908 Sayılı Yasa
c) 2559 Sayılı Yasa
d) 3005 Sayılı Yasa
e) 2803 Sayılı Yasa
25. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik görevlileri sivil kıyafetle görev yapabilme iznini kim verir?

a) Vali
b) İçişleri Bakanı
c) İl emniyet komisyonu
d) Özel güvenlik anonim şirketi yönetim kurulu
e) Özel güvenlik komisyonu
26. 5188 Sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

a) Kimlik sorma
b) Yakalama
c) İfade alma
d) Arama
e) Muhafaza altına alma
27. Güvenlik kontrolünün aleni olarak yapıldığı yerlerde üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişilere ne yapılır?

a) Israr edilmez geçişi sağlanır
b) Yalnızca üst araması yapılır
c) Yalnızca eşyaları aranır
d) Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır
e) Israr edilmez fakat içeri girmesine izin verilmez
28. İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtları inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

a) Geçiş kontrol sistemleri
b) Kapalı devre televizyon sistemleri
c) X-RAY cihazları
d) Turnikeler
e) Yangın algılama sistemleri
29. Alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde genellikle hangi tür devriye kullanılır ?

a) Otomobil devriyesi
b) Motosikletli devriye
c) Yaya devriye
d) Bisikletli devriye
e) Hiçbiri
30. Görevli olunan yer ve zaman içinde yapılan görevle ilgili olarak elde edilen bilgi, gözlenen davranış, müdahale ve meydana gelen olayla ilgili olarak görevli personelin, sorumlu olduğu kişileri bilgilendirmek amacı ile yazdığı yazıya ne denir?

a) Rapor
b) Tutanak
c) Not
d) Faks
e) Hiçbiri
31. Raporu tanzim eden kişi aynı zamanda hangi hukuki duruma gelebilir?

a) Sanık
b) Mağdur
c) Tanık
d) Müşteri
e) Seyirci
32. Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde ne yerine geçer?

a) Tebliğ
b) Not
c) Tutanak
d) Tebellüğ
e) Sanık
33. Not alma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

a) El yazısı ile yazılmalıdır
b) Tarih, saat yazılmalıdır
c) Görevin türü yazılmalıdır
d) Telsiz kodu ve devriye bölgesi yazılmalıdır
e) Hepsi
34. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a) Kalabalık
b) Seyirci
c) Küme
d) Grup
e) Teşkilat
35. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?

a) Kültürel normların kuralları işlemez
b) Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir
c) Spontane hareketler çıkar
d) Grup bağımlılığı geçicidir
e) Hepsi
36. 1- Saldırı anında müdahalede bulunulabilecek mesafede olmalı2- Bakmadan korunan kişinin nerede olduğunu bilmeli3- Düzen değişikliklerine hazır olmalı4- Uyumlu olmalıYukarıdaki özellikler neyi tanımlar?

a) Önemli kişiyi
b) Korumayı
c) Güvenlik görevlisini
d) Yerel zabıtayı
e) Kolluk kuvvetini
37. Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli.
38. 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Olay ve yaralı sayısı
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Hepsi
39. Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır
b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir
c) Sıcak kompres uygulanmalıdır
d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir
e) Hiçbiri
40. Belirli dozda alındığı zaman; kullanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?

a) İyileştirici madde
b) Uyuşturucu madde
c) Ağrı kesici
d) Uçucu madde
e) Yapıcı madde
41. “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar
42. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
43. “Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum, strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar” Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki stres kaynaklarından değildir?

a) Rol belirsizliği
b) Kişiler arası çatışma
c) Sorumluluk
d) Yoğun iş yükü
e) Beslenme
44. Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel becerilerindendir?

a) İsim takmak
b) Karşımızdakini dinlemek
c) Alınganlık
d) Kararsızlık
e) Korkular
45. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hepsi
46. 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir2. Uyarı hemen anında verilmelidir3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdırEleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4
b) 2-3-4
c) 1-3-4
d) 1-2-3
e) Hepsi
47. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

a) El koyma
b) Zor kullanma
c) Yakalama
d) Arama
e) Hiçbiri
48. Toplum yaşamında kişilerin birbiriyle ve toplumla ilişkisini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş toplumsal davranış kuralları hangisidir?

a) Din kuralları
b) Görgü kuralları
c) Hukuk kuralları
d) Ahlak kuralları
e) Örf ve adet kuralları
49. Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi
50. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet
51. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama
II- Kimlik tespiti
III- Konut araması
IV- Yakalama
V- Üst ve eşya araması
VI- Kimlik sorma

a) I, III, V, VI
b) IV, V, VI
c) II, IV, VI
d) I, II, III
e) I, II, VI
52. X-Ray cihazında bulunan siyah-beyaz ve renkli monitörler ne işe yarar?

a) Hi-Pen yapmaya
b) Pseudo yapmaya
c) Darker yapmaya
d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya yarar
e) Hiçbiri
53. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?

a) Suçu aydınlatmak
b) Delilden sanığa gitmek
c) Olay yeri- fail- mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
d) Adli olay olup olmadığını tespit etmek
e) Hepsi
54. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri - fail - mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ___________ denir.

a) Bulgu
b) Delil
c) Belge
d) İspat vasıtası
e) Maddi delil
55. Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

a) Derhal bırakın
b) Müdahale etmeyin
c) Yüksek sesle sözlü emirler verin
d) Yardım çağırın
e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın
56. Birbirinden habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan yığınlarına ne ad verilir?

a) Teşkilat
b) Sınıf
c) Kalabalık
d) Komite
e) Grup
57. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
58. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?

a) Koruma amiri
b) VİP ve koruma aracı sürücüleri
c) Özel kalem müdürü
d) Ekip amiri
e) Ekip memuru
59. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak
60. Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?

a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır
b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır
c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır
d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır
61. Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin
b) Mazot
c) Gaz yağı
d) Karpit
e) Fuel Oil
62. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
63. İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Kaş
b) Ağız
c) Yüz
d) El
e) Ayak
64. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
65. Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) Empati de kişiyle beraber acı çeker ya da seviniriz
b) Sempati de düşünceler önemlidir
c) Aralarında hiçbir fark yoktur
d) Empatide anlamak, sempatide ise hak vermek ön plandadır
e) Empati de duygular önemli değildir
66. “Hukuka aykırı arama __________ ve ele geçirilenler __________.”

a) geçerlidir - delil olur
b) hakim onayına sunulur - delil olur
c) tekrarlanır - hayır kurumuna verilir
d) suçtur - yargılamada kullanılamaz
e) adli aramadır - delildir
67. 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ______ yapılır ?

a) Önleme amaçlı yakalama
b) Zor kullanma
c) İfade alma
d) El koyma
e) Zapt etme
68. Yasal olarak özel güvenlik görevlileri kimi arayabilir?

a) Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
b) Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesi
c) Kişilerin üstlerini detektörle
d) İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi
e) Cumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi
69. El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?

a) Erkek görevli tarafından - Eteğe sürtülerek
b) Bayan görevli tarafından - Etek üzerinden
c) Erkek görevli tarafından -Etek üzerinden
d) Bayan görevli tarafından - 50 cm mesafeden
e) Bayan görevli tarafından - 15 cm mesafeden
70. Tek tek personel giriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CCTV
b) CACS
c) Turnike/PDKS
d) PIR
e) Hiçbiri
71. Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?

a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına
72. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar
d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder
e) Hepsi
73. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?

a) Göz rengi
b) Kilo ve boy
c) Cinsiyet
d) Yuvarlak ifadeler
e) Yüz şekli
74. Özel güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapar?

a) Özel kolluğun denetiminde
b) Jandarmanın denetiminde
c) Genel kolluğun denetiminde
d) Polisin denetiminde
e) Güvenlik amirinin denetiminde
75. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?

a) Caydırıcılık
b) Provokasyona gelmeme
c) Kuvvet gösterisi
d) Tahriklere engel olma
e) Hepsi
76. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

a) Hakaret
b) Bazı maddelerin atılması
c) Patlayıcı madde kullanılması
d) Eşya tahribi ve yağma
e) Hepsi
77. Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır
b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli
c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli
d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli
e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli
78. Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri
79. Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır
b) Diş macunu sürülür
c) Yanık merhemi sürülür
d) Salça sürülür
e) Yaraya direk buz konur
80. Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?

a) Olay ve yaralı sayısı
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı
81. Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
82. Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun _______.

a) İnisiyatif kullanmasıdır
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) Profesyonelliğidir
83. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

a) Nezaketten dinleme
b) Savunmada dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
84. Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere suç işlenmesi
e) Hepsi
85. Görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.) görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi/hangileri yapılmalıdır?

I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır
II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir
III- Çevresi emniyete alınır
IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir
V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II
b) II, III
c) III, V
d) IV, V
e) I,II, III
86. Yakalama işleminden sonra düzenlenecek tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa belirtilir
e) Hepsi
87. Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır
b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır
c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır
d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır
e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz
88. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Kimlik
b) Tanımlama
c) Eşkâl
d) Fiziki özellik
e) Farklılık
89. Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince sona erdirilir
b) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir
c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona erdirilir
d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur
e) Koruma işlemleri herhangi bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir
90. İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu
b) Heyecan
c) Öfke
d) Panik
e) Motivasyon
91. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma
b) İkna edici olma
c) Taviz vermeme
d) Profesyonel olma
e) Caydırıcılık
92. Aşağıdakilerden hangisi VİP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b) Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi
93. Soba yada şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?

a) Kişi hareket ettirilmez
b) Bir an önce suni solunuma başlanır
c) Hemen açık havaya çıkarılır
d) Bol sıvı verilir
e) Ayran yada süt içirilir
94. Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları
95. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi
96. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasındaki mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan
b) Kişisel alan
c) Sosyal alan
d) Mahrem alan
e) Yakın alan
97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işlediği iddia edilebilecek suçlardandır?

a) Görevi kötüye kullanma suçu
b) Haksız üst arama suçu
c) Hürriyeti tahdit suçu
d) Öğrendiği suçu yetkili merciine bildirmeme suçu
e) Hepsi
98. Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır
b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir
c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir
d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir
e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır
99. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a) 12
b) 15
c) 18
d) 19
e) 20
100. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal
b) Sıçrama
c) Kaza
d) Sabotaj
e) Bilgisizlik
101. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi, kullanıldığı bölgede, toplu, hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir?

a) Göz yaşartıcı silahlar
b) Yakıcı silahlar
c) Bayıltıcı silahlar
d) Zehirleyici silahlar
e) Biyolojik silahlar
102. Rayyür ne demektir?

a) Kovan üzerinde çıkartıcı tarafından meydana getirilen işaretlerdir
b) Kovan içindeki yanıcı maddenin şok çalkantılarıdır
c) Dip tablasının kovan tablasında bıraktığı çöküntülerdir
d) Kovandaki karakteristik çizgilerdir
e) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izler
103. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir?

a) Ateşli silahlar
b) Ağır ateşli silahlar
c) Hafif ateşli silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Kimyasal silahlar
104. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
105. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişek verme tertibatı
b) Namlu
c) Kovan atma tertibatı
d) Emniyet tertibatı
e) Ateşleme tertibatı
106. Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?

a) Çıkarıcı
b) İğne
c) Gerdel
d) Namlu
e) Emniyet mandalı
107. Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır?

a) Durum görmezlikten gelinir
b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur
c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir
d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey denilmez
e) Hiçbiri
108. Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır
b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır
c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur
d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
e) Hiçbiri
109. Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek
b) Tetiği çok yavaş çekmek
c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
d) Silahın patlama sesinden etkilenmek
e) Hepsi
110. Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan - Kapsül - Çekirdek
b) Çekirdek - Barut - Kovan - Kapsül
c) Saçma - Kovan diptablası - Kovan
d) Çekirdek - Barut - Kovan
e) Hiçbiri
111. Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
112. Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Gerdel
b) Şarjör kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
113. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

a) Atıcı, silahı inceler arızayı tespite çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
114. Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli
b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
115. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması
116. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
b) Takma işleminin genel kuralı yoktur
c) Önce şarjör takılır
d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
117. Silahlı özel güvenlik görevlisi, aşağıdaki yerlerden hangisinde silahıyla görev yapabilir?

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) Talih oyunları işletmelerinde
d) İçkili yerlerde
e) Alışveriş merkezlerinde
118. Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?

a) Silahın ısınmasını bekler
b) Silahın soğumasını bekler
c) Oturur bekler
d) Beklemez ateş eder
e) Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu bekler
119. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV. Namluyu çıkart
V. Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V
b) V-IV-III-II-I
c) II-V-I-III-IV
d) V-III-IV-II-I
e) III-II-I-V-IV
120. Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75
b) Toplu tabanca
c) MP 5
d) Kırıkkale
e) Böyle bir emniyet yoktur
121. ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?

a) 2,5
b) 5
c) 20
d) 10
e) 50
122. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a) Aniden tetik çekme
b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek
c) Düzensiz tetik çekme
d) İsnat boşluğunu almayı unutmak
e) Silahın nişan ayarının bozuk olması
123. Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar _________ dur?

a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
124. Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere _____ derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25
b) 35
c) 45
d) 55
e) 65
125. Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

a) 2559
b) 1402
c) 3201
d) 6136
e) 5188
This is more feedback!
This is the feedback!
Sınav Süresi (Dakika)
Kalan Süre (Dakika)


Sayfanın Başına Gitmek İçin Tıklayınız...